25 marca, 2022

Ustawa o OZE zmiany 2015 – poprawka prosumencka

Dnia 16 stycznia 2015 Sejm uchwalił Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii, która wprowadza do  ustawy OZE poprawkę prosumencką.

Zakłada ona przyznanie prosumentom gwarantowanej na 15 lat, niezmiennej stawki (taryfy gwarantowanej) za sprzedaż do sieci energetycznej wyprodukowanej

przez nich energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej do 10 kW.

Daje to duże możliwości przede wszystkim Polakom mieszkającym w domach jednorodzinnych, którzy stanowią ponad 50% wszystkich mieszkańców kraju.

 

Wprowadzenie poprawki będzie dla prosumentów gwarancją opłacalności inwestycji w OZE i jednocześnie wsparciem dla właścicieli przydomowych elektrowni produkujących prąd ze źródeł odnawialnych.

Spowoduje to na przyspieszenie i zwiększenie ilości realizacji zakresie technologii energii odnawialnych, wpływając pozytywnie na zrównoważony rozwój

i zwiększając bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Taryfa gwarantowana  (tzw. FiT – „feed-in-tariff”) funkcjonuje już efektywnie w wielu państwach Europy.

 

Dnia 5 lutego ustawa o OZE trafi do senatu, gdzie podczas dwudniowego posiedzenia zgłoszona zostanie poprawka do ustawy.

Pojawiają się jednak sygnały o licznych naciskach za odrzuceniem „poprawki prosumenckiej” (przede wszystkim ze strony dużych przedsiębiorstw m.in. PGE), dlatego też przygotowana została petycja adresowana do senatorów i senatorek.

Zachęcamy do zapoznania się z nią oraz podpisania poprawki prosumenckiej