Facbook
en pl

DOTACJE na OZE w 2015r.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii
z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji

odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej.

 

Wprowadzenie programu ma za zadanie:
- ograniczyć emisję CO2 o co najmniej 180 tys. Mg/rok,
- zwiększyć ilość energii z odnawialnych źródeł o co najmniej 400 tys. MWh/rok.

 

Beneficjenci

Program PROSUMENT skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.

 

Korzyści z PROSUMENTA

- ogrzewanie i produkcja prądu bez inwestowania zasobów własnych,
- skorzystanie z taniego kredytu niekomercyjnego (oprocentowanie 1%),
- otrzymanie bezzwrotnej dotacji,
- uniezależnienie od ciepła, chłodzenia lub energii sieciowej,
- korzystanie z darmowej energii,
- możliwość sprzedaży nadwyżek energii do sieci,
- ograniczanie emisji CO2,
- poprawa charakterystyki energetycznej budynku podwyższającej jego wartość (przy ewentualnej sprzedaży, wynajmie).

 

WFOŚ biorące udział w programie

Już sześć Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska zgłosiło się do Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PROSUMENT.

  • WFOŚ we Wrocławiu (Woj. Dolnośląskie)
  • WFOŚ w Szczecinie (Woj. Zachodniopomorskie)
  • WFOŚ w Krakowie (Woj. Małopolskie)
  • WFOŚ w Gdańsku (Woj. Pomorskie)
  • WFOŚ w Rzeszowie (Woj. Podkarpackie)
  • WFOŚ w Olsztynie (Woj. Warmińsko – Mazurskie)

 

Dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji wraz z pożyczką przeznaczone może być na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii i wynosi nawet

100% kosztów kwalifikowanych!

  • Dotacja

Instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej objęte finansowaniem to:

(KLIKNIJ- sprawdź nasze technologie) 

 

Finansowane instalacje

Wielkość dotacji

źródła ciepła opalane biomasą (moc cieplna do 300 kWt)

do 20% w latach 2014-2015
(do 15% w późniejszym okresie)

pompy ciepła (moc cieplna do 300 kWt)

kolektory słoneczne (moc cieplna do 300 kWt)

 

systemy fotowoltaiczne (moc elektryczna do 40 kWp)

do 40% w latach 2014-2015
(do 20% w późniejszym okresie)

małe elektrownie wiatrowe (moc elektryczna do 40 kWe)

mikrokogeneracja (moc elektryczna do 40 kWe)

  • Pożyczka

- minimalna kwota pożyczki: 1000zł,
- oprocentowanie pożyczki w skali roku: 1%,
- maksymalny okres finansowania pożyczką: 15 lat od daty planowanej pierwszej wypłaty transzy pożyczki,
- maksymalny okres przedsięwzięcia od daty zawarcia umowy o dofinansowanie: 18 / 24 miesiące,
w zależności od źródła finansowania (24 miesiące – samorządy, 18 miesięcy – banki, wojewódzki fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

 

Koszty kwalifikowane obejmują:
- projekt instalacji,
- dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń i koncesji,
- zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, spełniających kryteria udziału w programie PROSUMENT.

 

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych to:
- 100 tys. zł w przypadku osoby fizycznej (z wyjątkiem instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz),
- 300 tys. zł w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdym przypadku (za wyjątkiem instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz).

W przypadku zakupu i montażu instalacji równolegle wykorzystujących więcej niż jedno odnawialne źródło energii, powyższe wartości wynoszą odpowiednio:
- 150 tys. zł,
- 450 tys. zł.

Okres kwalifikowalności kosztów: 01.01.2015r. – 31.12.2022r.

 

Źródło NFOŚiGW