Facbook
en pl

 Nadzór autorski

Sprawdzenie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową przez projektanta i uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych.

 

 

 Nadzór inwestorski

Kontrola nad poprawnością wykonywanych prac koordynowanych przez kierownika budowy. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego to dobrowolne prawno każdego inwestora lub obligatoryjne dla robót szczególnie skomplikowanych.

 

"Projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót, kierownik budowy to uczestnicy procesu budowlanego"