Facbook
en pl

 Projektowanie dokumentacji technicznych

Projektowanie dokumentacji technicznych w każdym jej stadiów w branży inżynierii środowiska z naciskiem na energetykę odnawialną i rozwiązań poszanowania energii. Specjalizujemy się w realizacji projektów efektywnych energetycznie na terenie Polskich i poza jej granicami dla budownictwa rolnictwa i przemysłu.

 

Projektujemy w zakresie:

 • maszynowni pomp ciepła, absorpcyjnych dużych mocy
 • instalacji niskotemperaturowych centralnego ogrzewania
 • odzysku ciepła technologicznego
 • układów solarnych dla budownictwa przemysłu i rolnictwa
 • chłodu pasywnego i aktywnego
 • wentylacji mechanicznej i rekuperacji (odzysk ciepła)
 • klimatyzacji pomieszczeń
 • oddymiania i napowietrzania dróg ewekuacyjnych
 • fotowoltaiki zintegrowanej i wolnostojącej
 • analiz możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Inne:

 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • przeciwpożarowe
 • kotłownie na gaz jako źródła szczytowe dla systemów OZE
 • biogazowe
 • stacje CNG

Realizujemy projekty na indywidualne zamówienie dążące do samowystarczalności pod względem energii cieplnej i elektrycznej

 

 

 Inwentaryzacje architektoniczno-budowlana oraz mediów

Inwentaryzacje architektoniczno-budowlana oraz mediów - jest szczegółowym odwzorowaniem stanu istniejącego budynku w postaci dokumentacji elektronicznej lub papierowej. Istotą inwentaryzacji jest dokładne zbadanie budynku pod względem jego parametrów użytkowych takich jak wymiary, powierzchnie, wysokości oraz rozmieszczenie i przebieg poszczególnych mediów

 

Kiedy jest wymagana lub potrzebna?:

 • Odtworzenie dokumentacji w zakresie
  • Architektonicznej
  • Instalacyjnej (wentylacji, instalacji wewnętrznych, źródeł ciepła, przyborów sanitarnych)
 • Remont domu
 • Przebudowa domu
 • Nadbudowa domu
 • Modernizacja konstrukcji przegród zewnętrznych

lub

 • Ocena stanu technicznego budynku
 • Podział lokali mieszkalnych i użytkowych
 • Kupno-sprzedaż budynku
 • Przekształcenie obiektu o innej funkcji w obiekt handlowy wielkopowierzchniowy
 • Wprowadzenie nowych instalacji do budynku / lokalu (gaz, prąd, woda, ogrzewanie)

 

Co składa się na inwentaryzację?

 • Rysunki architektoniczno-budowlane
  • Rzuty kondygnacji
  • Przekroje
  • Elewacje
  • Rzut dachu
 • Opis techniczny
 • Dokumentacja fotograficzna
 • Zdjęcia w postaci elektronicznej lub drukowanej
 • Rzut z naniesionymi miejscami wykonania zdjęć