Facbook
en pl

 Nasz zespół może wykonać dla państwa Przeglądy:

 • budowlane
 • sanitarne (pomp ciepła,wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej, c.o. c.w.u, kanalizacyjnej, urządzeń służących ochronie środowiska )
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z pomiarami
 • instalacji gazowej wraz z próbami szczelności
 • w zakresie sprawdzenia stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów
 • w zakresie oceny efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji
 • uzupełnienie, przeszkolenie w prowadzeniu, jak i założenie Książki Obiektu Budowlanego

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Wykonujemy instalacje w zakresie:

 • maszynowni pomp ciepła dużych mocy
 • instalacji niskotemperaturowych centralnego ogrzewania
 • odzysku ciepła technologicznego
 • wentylacji mechanicznej
 • układów solarnych dla budownictwa przemysłu i rolnictwa
 • chłodu pasywnego i aktywnego
 • fotowoltaiki zintegrowanej i wolnostojącej