25 marca, 2022

Dotacje na OZE w 2015

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii
z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji

odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej.

 

Wprowadzenie programu ma za zadanie:
– ograniczyć emisję CO2 o co najmniej 180 tys. Mg/rok,
– zwiększyć ilość energii z odnawialnych źródeł o co najmniej 400 tys. MWh/rok.

Beneficjenci

Program PROSUMENT skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Korzyści z PROSUMENTA

– ogrzewanie i produkcja prądu bez inwestowania zasobów własnych,
– skorzystanie z taniego kredytu niekomercyjnego (oprocentowanie 1%),
– otrzymanie bezzwrotnej dotacji,
– uniezależnienie od ciepła, chłodzenia lub energii sieciowej,
– korzystanie z darmowej energii,
– możliwość sprzedaży nadwyżek energii do sieci,
– ograniczanie emisji CO2,
– poprawa charakterystyki energetycznej budynku podwyższającej jego wartość (przy ewentualnej sprzedaży, wynajmie).

WFOŚ biorące udział w programie

Już sześć Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska zgłosiło się do Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PROSUMENT.

  • WFOŚ we Wrocławiu (Woj. Dolnośląskie)
  • WFOŚ w Szczecinie (Woj. Zachodniopomorskie)
  • WFOŚ w Krakowie (Woj. Małopolskie)
  • WFOŚ w Gdańsku (Woj. Pomorskie)
  • WFOŚ w Rzeszowie (Woj. Podkarpackie)
  • WFOŚ w Olsztynie (Woj. Warmińsko – Mazurskie)

Dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji wraz z pożyczką przeznaczone może być na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii i wynosi nawet

100% kosztów kwalifikowanych!

  • Dotacja

Instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej objęte finansowaniem to:

(KLIKNIJ- sprawdź nasze technologie) 

 

źródła ciepła opalane biomasą (moc cieplna do 300 kWt)do 20% w latach 2014-2015
(do 15% w późniejszym okresie)
pompy ciepła (moc cieplna do 300 kWt)
kolektory słoneczne (moc cieplna do 300 kWt)

 

systemy fotowoltaiczne (moc elektryczna do 40 kWp)do 40% w latach 2014-2015
(do 20% w późniejszym okresie)
małe elektrownie wiatrowe (moc elektryczna do 40 kWe)
mikrokogeneracja (moc elektryczna do 40 kWe)
  • Pożyczka

– minimalna kwota pożyczki: 1000zł,
– oprocentowanie pożyczki w skali roku: 1%,
– maksymalny okres finansowania pożyczką: 15 lat od daty planowanej pierwszej wypłaty transzy pożyczki,
– maksymalny okres przedsięwzięcia od daty zawarcia umowy o dofinansowanie: 18 / 24 miesiące,
w zależności od źródła finansowania (24 miesiące – samorządy, 18 miesięcy – banki, wojewódzki fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

 

Koszty kwalifikowane obejmują:
– projekt instalacji,
– dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń i koncesji,
– zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, spełniających kryteria udziału w programie PROSUMENT.

 

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych to:
– 100 tys. zł w przypadku osoby fizycznej (z wyjątkiem instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz),
– 300 tys. zł w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdym przypadku (za wyjątkiem instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz).

W przypadku zakupu i montażu instalacji równolegle wykorzystujących więcej niż jedno odnawialne źródło energii, powyższe wartości wynoszą odpowiednio:
– 150 tys. zł,
– 450 tys. zł.

Okres kwalifikowalności kosztów: 01.01.2015r. – 31.12.2022r.