25 marca, 2022

Klimatyzacja solarna

Na Politechnice Gdańskiej odbyły się warsztaty i prelekcje organizowane przez NetVision.

Centrum OZE wprowadziło uczestników w zagadnienie klimatyzacji solarnej czyli klimatyzacji budynków za pomocą energii promieniowania słonecznego poprzez konwersją fotowoltaiczną lub konwersję fototermiczną.

 

Prelekcja był ściśle związana z możliwością zastosowania innowacyjnej technologii perowskitów. Perowskity z rodziny organo-metaliczno-halogenkowych zostały ostatnio okrzyknięte „materiałem mogącym zastąpić krzem”. Choć pracę nad tymi ogniwami trwają zaledwie kila lat, wydajnością dorównują już one ogniwom krzemowym (fotowoltaice), przy znacznym obniżeniu kosztów ich produkcji. Prelekcję na temat porowskitów poprowadziła Pani Olga Malinkiewicz.