25 marca, 2022

Można sprzedawać energię do sieci bez koncesji

Wytwórca (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł może sprzedawać niewykorzystaną część z mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej i nazwany zostanie prosumentem.

Osoba fizyczna, wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa może otrzymać preferencyjne finansowanie zwrotne na OZE, które będzie uzupełnione dotacją. Przygotowania tego programu na lata 2014-20 trwają w NFOŚiGW. Budżet do tego programu wyniesie 600 mln zł.

Na ustanowienie ostatecznego prawa o OZE czekamy już od 5 grudnia 2010, trudno przewidzieć czy koniec nastąpi w tym kwartale.
Do źródeł OZE należą m.in.: pompy ciepła, fotowoltaika, kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe…