25 marca, 2022

Ogrzewanie energooszczędne hali

W tym miesiącu zakończyliśmy modernizację systemu grzewczego hali tenisowej na ulicy Traugutta w Gdańsku.

Instalacja centralnego ogrzewania oparta jest na nagrzewnicach wodnych.

Dzięki odpowiedniemu usytuowaniu oraz regulacji nagrzewnice rozprowadzają oraz utrzymują wymaganą temperaturę powietrza w całej hali wedle ustalonego harmonogramu użytkowania.

Rozwiązanie to zwiększa komfort użytkowania obiektu i utrzymuje oszczędności na wysokim poziomie.

Stary system opierał się na nagrzewnicy powietrznej zasilanej kotłem na olej opałowy o niskiej sprawności.

Obiekt wyposażyliśmy także w nową instalację grzejnikową poprowadzoną w pomieszczeniach towarzyszących (szatnie, łazienki, biuro).

Moc zainstalowanych urządzeń wynosi 183 kW.