25 marca, 2022

Opłacalność fotowoltaiki. Jakie oszczędności da inwestycja?

Na taki projekt zdecydowała się Firma J.J. Darboven, która zajmuje się paleniem kawy od 1866r.

Rocznie Firma może zaoszczędzić 21 000,- PLN z paneli o mocy 40kW, które wyprodukują 36 000kWh/rok.

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii wprowadziła system net-metering (bilansowanie energii elektrycznej netto dla tzw. mikroinstalacji, czyli systemów do wytwarzania energii elektrycznej do 40 kW. Montując i przyłączając instalację do sieci, lokalny operator założy na swój koszt dwukierunkowy licznik energii. Różnica pomiędzy energią wyprodukowaną i zużytą będzie podlegała sprzedaży po cenie 100 % średniej ceny energii elektrycznej z roku ubiegłego w wypadku nadwyżki.