25 marca, 2022

Charakterystyka energetyczna budynków

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków nałożyła obowiązek na właścicieli lub zarządców nieruchomości przeprowadzenia kontroli systemu ogrzewania oraz systemu klimatyzacji w budynkach stale użytkowanych.

Ustawodawca określił częstotliwość okresowej kontroli w zależności od rodzaj oraz mocy nominalnej urządzeń grzewczych.

[kW]

stałe

ciekłe

gazowe

od 20 do 100

5 lat

5 lat

5 lat

ponad 100

2 lata

2 lata

4 lata

 

W przypadku urządzeń chłodniczych o mocy nominalnej większej niż 12kW kontrola powinna być przeprowadzona przynajmniej raz na 5 lat.

Zagadnienie kontroli urządzeń chłodniczych dotyczy wszystkich rodzajów systemów klimatyzacji. Systemy te można podzielić ze względu na ich funkcję na dwie podstawowe grupy:

1)      klimatyzacja komfortu (domy mieszkalne, biura, sklepy, hotele itp.)

2)      klimatyzacja technologiczna (magazyny, obiekty przemysłowe, serwerownie, chłodnie, muzea itp.)

Jeżeli w systemie ogrzewania lub systemie klimatyzacji od ostatniej kontroli nie przeprowadzono żadnych zmian ani modernizacji, które miałyby wpływ na ich efektywność energetyczną, wówczas nie ma konieczności przeprowadzenia ich kontroli.

Celem kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji jest ocena sprawności tych systemów oraz stopnia ich dostosowania do aktualnych potrzeb użytkowych obiektu.

 

Co powinien zawierać protokół z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji:

1)      dane identyfikacyjne budynku,

2)      dane identyfikacyjne systemu,

3)      ocenę sprawności systemu,

4)      zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią efektywność energetyczną systemu.

 

słowa klucz:

  • okresowa kontrola systemu ogrzewania
  • okresowa kontrola urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji
  • kontrola okresowa kotłów, urządzeń chłodniczych, instalacji grzewczych
  • ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych
  • ocena efektywności energetycznej kotłów
  • ocena efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych