Facbook
en pl

 Audyt energetyczny

Jest to ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty eksploatacji. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności.

 

Nasi audytorzy aby sporządzać dla Państwa kompetentne opinie odbyli szkolenia organizowane przez Fundację Poszanowania Energii przy współpracy Narodowej Agencji Poszanowania Energii SA.

 

Wykonujemy audyty:

 • Energetyczny - racjonalizacja zużycia energii cieplnej poprzez: odzysk ciepła z technologii i wentylacji, modernizacja systemów ociepleń i instalacji przesyłowej
 • Elektroenergetyczny - racjonalizacja zużycia energii elektrycznej m. in .poprzez .: energooszczędne systemy napędowe, modernizację transformatorów i sieci przesyłu

Cennik - audytu energetycznego

 •  budynek wielorodzinny       od 1999zł brutto - do 15 dni roboczych
           Podana cena jest orientacyjna. Zależy od wielkości budynku i kompletności dokumentów.

 

 Charakterystyka energetyczna

Określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK. Wyliczenia podane są w kWh/(m²·rok).

 • EP - określa ilość energii wydobytej u źródła i potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzanie obiektu, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną klimatyzację
 • EK - Określa ilość energii, którą należy zakupić aby pokryć zapotrzebowanie na ciepło.

 

Wykonujemy:

 • projektowaną charakterystykę– wymagana do pozwolenia na budowę
 • świadectwo charakterystyki – wymagana do pozwolenia na użytkowanie, sprzedaży nieruchomości, przebudowie i modernizacji.

 Cennik - świadectw charakterystyki energetycznej

 • lokal mieszkalny               od   199zł brutto - do   5 dni roboczych
 • budynek jednorodzinny      od   299zł brutto - do   5 dni roboczych
 • budynek wielorodzinny       od 1099zł brutto - do 10 dni roboczych
          Podane ceny są orientacyjne. Zależą od wielkości budynku, konstrukcji, rodzaju ogrzewania, klimatyzacji
          i kompletności dokumentów.

 

 Diagnostyka cieplna (termografia, termowizja)

Polega na zdalnej i bezdotykowej ocenie rozkładu temperatury na powierzchni badanego ciała. Metody te są oparte na obserwacji i zapisie rozkładu promieniowania podczerwonego wysyłanego przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego i przekształceniu tego promieniowania na światło widzialne.

 

Wykonujemy badania dla przemysłu i budownictwia:

 • ogniw fotowoltaicznych
 • sieci,  rurociągów ciepłowniczych i chłodniczych
 • przedremontowe i odbiorcze maszyn i urządzeń energetycznych,
 • stanu izolacji cieplnej obiektów,
 • wilgotności pomieszczeń i stanowisk pracy

Celem diagnostyki termograficznej jest:

 • rozpoznanie pola temperatury na powierzchni obiektu,
 • wykrycie, klasyfikacja wad oraz przegrzewów,
 • określenie celowości i  zakresu remontu,
 • porównanie matrycy cieplnej obiektu przed i po modernizacji

Zalety metody termowizyjnej:

 • nie wymaga wyłączenia instalacji z ruchu,
 • badania mają charakter nieniszczący,
 • identyfikacja stanu obiektów wraz z dokumentacją zdjęciową.